Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в конкурсе


Авторизация

Регистрация

Войти через loginza
Ваше имя
Ваш email
Пароль
Повторите пароль
Защитный код

Qiziqarliq Uyğur qisqa filimliri - Забавные уйгурские короткометражные фильмы

30.11.2014
Обсудите эту работу с друзьями!
Оригинал: Qiziqarliq Uyğur qisqa filimliri, Anvər Maxmut / Анвар Махмут
Перевод с уйгурского: Федор
Видео перевода:
Федор
Qiziqarliq Uyğur qisqa filimliri
1.
- Maqul, mәn hazirla yatiqiňizğa baray, xoş hə!
- Qandaq əhvaliňlar, obdan turduňlar? Hə, nəgə maňdiňlar xotun?
- Hə-ə, siliniň aldiliriğa...
- Meni alğilima?
- Hə, hə.
- Mən çay dəmləp kirəy.
- Ya-Alla! Bügün meni obdan bir kütivalay dəpsəndə xotun, hə?
- Mən alay, oltursila, mən alay.
- Vəy!
- Vəy! Roşənma?
- Xata urupsiz.
- Hə-ə, mən... mən alay.
- Vəy!
- Vəy! Hazir telefon...
- Dedimğu, siz xata urupsiz.
- Çay içiň...
- Mən alay.
- Mən alay, bolmisa.
- Yaq, boldi, boldi, boldi! Herip kəttilə, oltursila!
- Nemandaq qilisən, hə?! Bu, ikkila qetim telefonni qoyivetip barisəna?! Hə, bək hoduqup kəttiňğu, hə?! Qariğanda öydə birərsi bar ohşimamdu, hə?!
- Dedimğu, siz xata urup qoyupsiz. Bu öyniň nomuriçu, ər-ba, ər-ba, ər-ba-ba! (2-8, 2-8, 2-8-8!)
2.
- Hə, içəmsən ya?
- Həy, ikki moçini kəmkən buniňki!
- Way, nemə boptu?! Biz kona çöpqitiň tursaq seniň?!
- Həy, qaçanğiçə muşundaq qilişisən, Hər qaysiň?!
- Çüpəylik qilmiğinə!
- Way boldila way! İkki moğa nemə pişşiqliq bu?! Berə bolə!
- Pul tapqanseri çiňip ketip baridu cumu bu.
- Boldi!
- Ciq kətti, ciq kətti!
- 3 moluq quyiwaldi, mawu!
- Way maňə! Meňişə, meňişə!
- İçimiz ňə?
- İçimiz!
- Həy!
- Hə?!
- Romka qeni?!
- Tutə mana!
- Waqirima, həy! Pul töliduq biz!
- Way maňğinə!
- Həy ağinilər, quruqla olturamduq?
- Quruqla deginini! Həy, sorunğa quruq kəlməymiz cumu biz!
- Sənçu?
- Boldima?!
- İqtuq hə!
- İçivəttim, hə!
- Hə, maqulə!
- Həy, sıňsun!
- Sıňsun!
- Alamət içidu bu hə!?
- Tutə!
- Həy, Hər qaysıň bu yərgə yegili kəlgənma, hə?!
3.
- Maňə!
- Way bolğinə way!
- Uf-f-f...Şəhərniň bağçisi, bağçisi desə qandaqraq yərkin dəptimən. A bizniň hoyliniň beğidin heçqandaq pərqi yoqkənğu?
- Pərqi yoqkən deginini mawuniň! Həy, a şən aşu hоylaňdiki bağqa belət satamsən?
- Pah, pah, pah... Nemidegən çirayliq kizlar bu hə?! Hə-ə-ə, xapa bolmaňlar! Meniň deginim, aşuniňdiki aşu qap-qara çaç səndə bolup kətkən bolsiçu, hə!?
- Həy, bu şəhərdə çirayliq qizlar həcəpmu köpkina?! Ənə qara! Həy, aşu qizdiki bir cüp aşu oğaqtək qaş səndə bolup kətsiçu!
- Həcəp kelişkən adəmkina! Aşu adəmdə bar bir cüp köz silidə bolup qalsiçu!
4.
- Həy-y-y... qeriliq!
- Yaş waqtimdimiğu çağliqtim!
5.
- Nemə boptu?
- Vəqə boptu, vəqə!
- Way dada! Way dadam! Awu maşininiň tegidiki meniň dadam!
- Dadam? Yol beriňlar, u ötiwalsun!
6.
- Həy ağinə, çeyiňni keyin içili. Awu meni başlap baridiğan yərgə bir başlap barə!
- Hə, başlay, qopuňlar! Həy, həy, toxtap turuňlar, mawu şəhər içi, ikkimiz öz, bundin keyin awu bir yərgə berip qalsaňlar barğu, mawu ayiqiňlarni selip çiqiňlar cumu! Ay-y-y...
- Hə, hə, way bolidu, bolidu, çataq yoq!
- Cürüňlar, meňiňlar!
- Yaxşi, mawu işqa kəlgəndə yaraysilər! Obdan öy seliwapsilər.
- Şundaq, şundaq.
- Məyərdə bağlarmu bar..
- Awu yaktimu bar, mawu yaqtimu bar.
- Maşina kəldi.
- Nemə boldi?
- Ayaq yoq turidu-ya?
- Nəgə salğan?
- Bayatin məşəgə salğan!
7.
- Woy-woy-woy, qandaqraq ahvaliňiz, teçliqma, salamət turdiňizma? Woy, nemə boldiňiz?
- Ahşam yiqilip ketip qaldim.
- Əstaxpurulla, mawu bala-qazaniň yənila yaxşi adəmgə keliwatqinini dəymən. Sizniň orniňizğa biz yiqilip kətkən bolsaqçu! Yahşiraq dawalitiň cumuň buni!
- Hə, məyli amisə!
- Hə, bolidu, bolidu, maqul, maqul, hoş, Xudayimğa amanət, Xudayimğa amanət!
- Biçarigə uwal boptu hə? Nemə bolduň?
- Yiqilip kətmidi, he-he-he...!
- Yiqilip kəttim dəydiğu?
- Qandaq yiqilip ketidu? Buni mən cayliğan!
- Mən cayliğan?! Sən qandaq cayliğan uni?
- Qandaq caylayttim, aldinqi həptilik siyasiy üginiştə meni qattiq tənqidləp kətkini esiňdə barma?
- Hə, bar, bar.
- Hə-ə-ə, mən heliqi atkretkidiki kiz baliniň rəsimidin birni kesip lipapqa selip xotuniğa əvətip bərgəntim amasma! Hə-ə-ə, meniň ornumda xotuni uni cayliğan gəp.
- Ha-ha-ha-ha-ha... Dunyadiki həmmə əski işni qilidiğan nemə cumu sən!
Видео оригинала:
Вернуться к началу перевода
Обсудите эту работу с друзьями!
 
  При использовании авторских материалов указание автора
и ссылка на страницу конкурсной работы обязательны
Ваши голоса
Блестяще! 4 голоса
 
30 баллов за голос
Что-то в этом есть 0 голосов
 
20 баллов за голос
Не впечатлило 0 голосов
 
10 баллов за голос
Разочаровало 0 голосов
 
5 баллов за голос
Статистика     *данные на 18:00 (Москва, GMT+3)
Место в рейтинге Видео: 2
Средняя оценка: 30.00
Итоговая оценка: 12.00
Общее число оценок: 4
Число комментариев: 9
Число посещений страницы: 1378
< Предыдущий перевод Следующий перевод >
Обсуждаем эту и другие работы на Форуме Конкурса >>>
Комментарии:    9
Любовь Асташина
Любовь Асташина говорит:
0
01.12.2014 19:38   #
Федор, Вам нужно было разместить перевод в разделе "Humour".
Веселые истории.
Галина А
Галина А говорит:
0
01.12.2014 23:54   #
Четвертая очень жизненная. И вообще на видео их море, этих короткометражек.
Федор
Федор говорит:
0
07.12.2014 19:50   #
Thank you so much for the kind encouragement and attention!
zhuxingjian
zhuxingjian говорит:
0
07.12.2014 19:53   #
Молодец!
zhuxingjian
zhuxingjian говорит:
0
07.12.2014 19:55   #
Я же не вижу текст перевода. Уйгурская культура меня всегда интересует.
Андрей Москотельников
Андрей Москотельников говорит:
0
07.12.2014 20:10   #
И меня! У меня есть, например, книжка "Уйгурские юморески" издательства "Наука", биография Сюань-цзана на уйгурском с переводом и проч. А текста перевода я тоже видеть перестал.
Fuad Bagirov
Fuad Bagirov говорит:
0
07.12.2014 22:48   #
Довольно интересно
Федор
Федор говорит:
0
11.12.2014 13:03   #
Дорогие Андрей Москотельников и Fuad Bagirov! Большое cпасибо за хорошие отметки. Буду стараться перевести лучшее из уйгурского на русский в будущем!
Андрей Москотельников
Андрей Москотельников говорит:
0
11.12.2014 13:10   #
Действуйте!
Подписаться на новые комментарии к этой работе
Добавить комментарий
Ваше имя Обязательное поле
Ваш email Обязательное поле    Ваш email не будет опубликован
Комментарий:
Защитный код
Обсуждаем эту и другие работы на Форуме Конкурса >>>

 

 

Статистика конкурса

всего (сегодня)
Пользователи: 186 (0)
Переводы: 0 (0)
Комментарии: 62520 (57)
Иллюстрации: 0 (0)

Последние события

nsbivintobia: <strong><a href="/">hublot preise</a></strong><br> <strong><a href="/">hublot preise</a></strong><br> <strong><a href="/">omega de ville
nsbivintobia: <strong><a href="/">official christian louboutin site</a></strong><br> <strong><a href="/">christian louboutin elisa</a></strong><br> <strong><a
nsbivintobia: <strong><a href="/">moncler outlet italy</a></strong> | <strong><a href="/">harrods moncler</a></strong> | <strong><a
nsbivintobia: <strong><a href="/">Breitling horloges te koop</a></strong> | <strong><a href="/">digitale horloges voor
nsbivintobia: <ul><li><strong><a href="/">moncler sales</a></strong></li><li><strong><a href="/">jacke moncler</a></strong></li><li><strong><a href="/">jassen moncler</a></strong></li></ul><br> <ul><li><strong><a href="/">moncler sales</a></strong></li><li><strong><a
nsbivintobia: <strong><a href="/">omega seamaster 300 master co axiaal</a></strong> | <strong><a href="/">hoge
nsbivintobia: <strong><a href="/">longines watches for men</a></strong><br> <strong><a href="/">longines watches for men</a></strong><br>
nsbivintobia: <ul><li><strong><a href="/">pandora jewelries</a></strong></li><li><strong><a href="/">pandora jewelries</a></strong></li><li><strong><a href="/">pandora smykker</a></strong></li></ul><br>
nsbivintobia: <ul><li><strong><a href="/">official christian louboutin site</a></strong></li><li><strong><a href="/">christian louboutin elisa</a></strong></li><li><strong><a href="/">christian louboutin
nsbivintobia: <strong><a href="/">christian louboutin yolanda</a></strong> | <strong><a href="/">christian louboutin yolanda</a></strong> |
Все события

Партнеры конкурса